تاریخ ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین تمدن های بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تاریخ این سرزمین افسانه ای در یک دسته بندی کلی به دو بخش تقسیم می‌شود.

۱. ایران پیش از اسلام:

ایران قبل از ورود آریایی ها

مهاجرت آریایی ها به ایران

ایران باستان (مادها، پارس‌ها یا هخامنشیان، پارت‌ها و ساسانیان)

۲. ایران پس از اسلام

 در این بخش فرازهایی از تاریخ ایران عزیز را با هم مرور خواهیم کرد.

تاریخ برگه

من را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

فرم تماس فوری

موقعیت ما